God fortsättning på det nya året

Redaktionsgruppen är nu tillbaka efter välförkänt julledighet.

Vi börjar med att informera om en turlisteförändring 1 februari för Hemsöfärjan. Färjerederiet har beslutat att införa fler kallelseturer från Hemsösidan pga att ett flertal turer på vintern går tomma.

Läs mer