REDO projekt för att stötta kvinnor inom sjöfart

REDO är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och RISE som initierades av sjöfartens branschsamarbete Vågrätt.

– Syftet med projektet var att identifiera drivkrafter och hinder för kvinnor inom sjöfarten och utveckla lösningar för diversifiering och utökning av rekryteringsbasen, säger Sara Fallahi, projektledare.

Läs mer

Även Transportstyrelsen arbetar med åtgärder för att förbättra villkoren till sjöss. En ny strategi för svensk sjöfartstillsyn, bättre rapportering av olyckor och internationellt arbete för att höja medvetandet om sociala missförhållanden ombord. Det är några av förslagen som Transportstyrelsen lämnar till regeringen för att bidra till en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart.

Läs mer