Fiskebastu på Holmön rustas till för rörligt friluftsliv

I Holmöskärgården renoveras en fiskebastu (bastu=stuga), som förr användes vid fiske och slåtter. Det är den fjärde som rustas för fri användning av rörligt friluftsliv. Upprustningen sker bl a med LONA-bidrag.  Stugorna kan bokas kostnadsfritt för 3 nätter i rad vid Holmöns Lanthandel där nyckeln också hämtas och förslagsvis också proviantering inköps.

Läs mer