Nu reagerar Tomas Eneroth!

Nu blir det ett krismöte om Holmötrafiken. Umeå kommun kräver att Trafikverket agerar skyndsamt för att lösa trafiken till och från Holmön. Och det får stöd av infratrukturministern som nu blixtkallar ett krismöte.

Läs mer