Fortsatt kärvt med vintertrafiken

Trafikverket fortsätter att hävda fem arbetsdagar för att sätta in helikopter för trafiken till Holmön vid ishinder. Kommunen känner sig manad att ge stöd för snabb insats av helikopter till HUF som då kan handla upp denna tjänst.

Läs mer