Utsatta kustområden

I en ny rapport till regeringen pekas tio riskområden för ras, skred och översvämning ut. Statens geotekniska institut, SGI, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fick 2019 i uppdrag av regeringen att identifiera områden där det finns risk för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade.

I rapporten som nu överlämnats redovisas och rangordnas tio områden i Sverige där sådana klimatrelaterade risker är särskilt stora. Området Västkusten – Göta älvdalen bedöms har den mest allvarliga och komplexa riskbilden. Ett annat område är Skåne-Hallandskusten. Fokus har varit att identifiera större regionöverskridande riskområden där riskerna är komplexa och kräver samarbete för att kunna förebyggas, detta för att få en nationell överblick av situationen.

De områden som berör våra skärgårdar är:

  • Västkusten – Göta älvdalen
  • Mälardalen- Stockholm
  • Skåne-Hallandskusten
  • Mellersta Norrlandskusten
  • Norra Vänerområdet
  • Blekinge-Kalmarkusten
  • Södra Vätternområdet
  • Östgöta-Sörmland

Läs Regeringens pressmeddelande

Läs mer om rapporten