Världhavsdagen den 8 juni

På Världshavsdagen, den 8 juni klockan 13:00-15:00, kastar Sverige loss för att uppmärksamma FN:s årtionde för havsforskning 2021-2030. Deltar gör bland annat kronprinsessan Victoria, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund, och forskningsminister Matilda Ernkrans.

Dagen bjuder på initierade samtal med ledande experter. Bland annat kommer generaldirektörerna för SMHI, Formas och Havs- och vattenmyndigheten att samtala kring de fyra prioriterade områdena för Sverige under årtiondet; ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, data och innovationer.

Länk skickas till de som anmäler sig.

Läs mer