FN-avtal skyddar djuphaven

Efter mer än tio år av förhandlingar enades FN i den gångna helgen om ett avtal för att skydda djuphaven.
– En milstolpe! säger HaV:s expert Pia Norling, som deltagit i förhandlingarna i New York tillsammans med juristkollegan Karin Wall.

Under lördag kväll, 4 mars, nåddes till sist enighet om innehållet i det så kallade BBNJ-avtalet, efter ett dygns förhandlingar på övertid, berättar Pia Norling. Slutförhandlingarna som i sin tur var slutet på en mer än tio år lång förhandlingsprocess inleddes den 20 februari. Förhandlare från mer än 100 länder har deltagit i arbetet med att ta fram det juridiskt bindande fördraget.

Läs mer