Stopp för ålfiske

HaV beslutar nu att allt fiske efter ål i havet stoppas under perioden första oktober 2023 till sista mars 2024. Stoppet införs när ålvandringen är som störst genom Öresund. En stor del av den ål som vandrar ut från Östersjöområdet för att leka, vandrar just genom Öresund. Ålen får då bättre förutsättningar att fortsätta sin resa.

– Valet av period innebär att fångsterna av blankål i Öresund nära nog upphör. Det innebär att den blankål som utvandrar från Östersjön genom Öresund skyddas, säger Inger Dahlgren, chef HaV:s fiskeregleringsenhet.

Läs mer