Mycket pengar till levande landsbygd

Den 3 januari 2023 öppnar projekt- och investeringsstöden samt stöden inom Leader för ansökningar. Syftet är att öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk, bidra till levande landsbygder samt underlätta för unga lantbrukare att ta över eller starta lantbruksföretag. Stöden ska bidra till målen i den svenska livsmedelsstrategin.

Den strategiska planen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2023 – 2027 omfattar totalt 60 miljarder kronor. 45 miljarder är från EU och cirka 15 miljarder är svensk finansiering. Nästan 8,5 miljarder ska betalas ut i projekt-, investerings- och Leaderstöd under perioden.

Läs mer