Nätverksmöte om forskning om och kring öar och öliv

SRF ordnar, tillsammans med Södertörn Högskola, SLU och SIKO, nätverksträffar om forskning kring öar och öliv. Den första träffen var på Åstol i Bohuslänsskärgård (Läs mer). Dagens träff är på Nämdö. Drygt 20 deltagare var med på plats och ytterligare ett 10-tal var med elektroniskt i dett hybridmöte.

Både forskare och öbor deltar och utbyter erfarenheter. Målet är att formulera nya tänkbara forskningsprojekt att söka anslag till. En sammanfattning av de två nätverksträffarna kommer senare när allt material har sammanställs.

Mötet hölls i Nämdö hembygdsgård
Guidad rundvandring på Nämdö i samband med lunchen