Övning med popkorn i Mälaren

Kustbevakningen genomförde förraveckan tillsammans med flera samverkansorganisationer den största nationella miljöräddningsövningen till sjöss någonsin. Totalt samarbetade cirka 120 personer under övningen i Mälaren.

Mälaren är Sveriges viktigaste vattentäkt och försörjer 2,5 miljoner människor med dricksvatten. Ett utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen i Mälaren kan därför orsaka både allvarliga skador på miljön och stora sociala och ekonomiska konsekvenser för de drabbade kommunerna.

Till övningen användes nio kubikmeter popcorn för att simulera ett oljeutsläpp.

Läs mer