Fiskefartyg deltar i kameraförsök

Två fiskefartyg deltar i HaV:s försök med REM – Remote Electronic Monitoring. Anna Söderblom är projektledare på HaV. Hon berättar att HaV i tidigare regeringsuppdrag har konstaterat att kameror och annan teknik ombord på fartyg är det mest kostnadseffektiva verktyget för att kontrollera reglerna som gäller landningsskyldigheten. Regler som förenklat innebär att fisk och skaldjur som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

I juni stod det klart att två fartyg ville vara med i försöket, ett på Västkusten och ett i Östersjön. Båda är aktiva inom det pelagiska fisket – alltså fiske efter arter som sill och makrill i öppna havet.

Läs mer