Färdplan för surströmmingsindustrin

Regeringen ger Jordbruksverket i uppdrag att förbättra sjömatskonsumtionsstatistiken och ta fram en färdplan för surströmmingsproducenternas råvaruförsörjning.

Tillgången till fisk- och skaldjursråvaror är avgörande för svenska fiskeriföretagsöverlevnad och lönsamhet. Senaste tiden har det dock varit svårt för bland annat surströmmingsföretag att finna tillräckligt med surströmmingsråvara i form av stor strömming. Jag hoppas att denna satsning, tillsammans med regeringens tidigare uppdrag kan bidra till att finna lösningar som gör att vi inte förlorar företag och den kulturellt viktiga surströmmingen, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Läs mer