Fågelinfluensa i södra Sverige

Lokala utbrott av fågelinfluensa förekommer bland vilda fåglar i Södra Sverige. Under 2021 har vi i Sverige och i Europa för första gången sett cirkulerande högpatogena fågelinfluensvirus under hela året. Det gör att påverkan på de vilda fåglarnas reproduktion kan bli större, och även risken för överföring av smitta till tamfjäderfä ökar.

Under senaste månaden har mycket hög dödlighet främst bland ungar rapporterats från kolonier med Kentska tärnor och skrattmåsar i sydvästra Skåne och i Blekinge. Aggressiv fågelinfluensa har orsakat dessa lokala utbrott.

Läs mer om hur du ska göra om du hittar döda fåglar.