Nytt fredningsområde

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ett nytt fredningsområde i Njutångersfjärden. Ett förslag har varit ute på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och i Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun förbjuds med undantag för handredskapsfiske under sommaren.

– Syftet är framför allt att gynna den havsvandrande öringen och se till att fjärden är fredad från all typ av fiske under vår och höst när öringen vandrar, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Läs mer