Även torsken har problem

Läget för torsken är kritiskt efter decennier med intensivt fiske i svenska vatten. Men även en rad miljöfaktorer påverkar torskens nuvarande status och förmåga att återhämta sig.

Fiske har tidigare visat sig ha störst påverkan på torskbeståndet, men trots att det riktade fisket har stoppats eller minskats kraftigt i de hav som omger Sverige ses inga tydliga tecken på återhämtning. Samtliga bestånd i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak uppvisar fortsatt dålig status.

En ny kunskapssammanställning från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att en rad miljöfaktorer påverkar utvecklingen för torsken.

Läs mer