Gäddan mår sämre än befarat

Sportfiskare får allt mer sällan gäddor på kroken, visar en ny studie från SLU. Nedgången i beståndet har dessutom pågått länge. Säl och skarv tros bidra till den dystra situationen för gäddorna i Östersjön.

Gäddan är den största rovfisken i Östersjöns skärgårdsområden och central för det kustnära ekosystemets funktion. Men i övervakningen av fiskbeståndens utveckling saknas ofta långa tidsserier, vilket gör det svårt att bedöma hur bestånden mår.

För att få en uppfattning om den långsiktiga utvecklingen av gädda längs den svenska Östersjökusten har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, sammanställt fångstuppgifter från sportfisket.

Läs mer