Stöd till drivmedelsstationer i landsbygder

I syfte att säkerställa tillgången till försäljningsställen för drivmedel i landsbygdsområden där servicen är gles har regeringen idag beslutat om en förordning om statligt stöd.

– Utmaningarna för små drivmedelsstationer i gles- och landsbygder kan vara stora, både avseende regler och kostnader. Genom denna satsning kan nätet av drivmedelsstationer bevaras och stärkas, och därmed öka möjligheterna att bo, leva och verka i alla delar av vårt land, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Läs mer