Blå ekonomi inspirerar

Hur kan blå ekonomi bidra till en hållbar utveckling i kustsamhällen? Det har Havsmiljöinstitutet sökt svaret på, i en konsultrapport på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Rapporten Blue economy and coastal development – sharing swedish experiences baseras på en kvalitativ studie av sju illustrativa svenska fall där näringar, kustsamhällen och myndigheter på olika nivåer framgångsrikt har samarbetat med fokus på lokal och regional blå ekonomi och hållbar utveckling. Rapporten har som syfte att ge inspirerande exempel på initiativ som arbetar med sin egen tolkning av blå ekonomi, kartlägga hur de hanterar både utmaningar och möjligheter, samt dela övergripande lärdomar och fungerande strategier.
– Vi vill med studien visa på goda exempel där arbetet med den blå ekonomin står i fokus, detta för att inspirera till vidareutveckling, säger Madeleine Prutzer, som tillsammans med Andrea Morf är två av rapportförfattarna från Havsmiljöinstitutet.

Läs mer