Förberedelser för isvinter

Den första isen i de norra delarna av landet kom redan i slutet av oktober. Och de två senaste veckorna har temperaturen i samtliga svenska farvatten sjunkit. På flera håll längs kusterna bildas sakta is och i Mälaren växer isen sakta i de västra delarna.

I Luleå ligger Sjöfartsverkets isbrytare Atle, Frej och Ymer, medan Ale för tillfället är i Norra Kvarken för att ta upp de stora bojarna i farleden innan isen kommer för säsongen. I Helsingborg finns Oden som snart ger sig upp till Bottenviken. Sedan är alla fem isbrytare på plats och redo att assistera fartyg för att säkerställa handelsjöfarten under kommande vinter.

Redan nu är Ymer och Ale i beredskap och kan med några timmars förvarning börja assistera handelssjöfarten.