Tillsyn av ålhandel

Under december månad kommer Länsstyrelsen att genomföra tillsyn av ålprodukter som säljs i butik i Stockholms län. Tillsynen kommer bland annat att ske i mataffärer och i saluhallar. I Sverige råder ett generellt ålfiskeförbud men det finns fortfarande ett antal yrkesfiskare som med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål.

– Vid tillsynen kommer Länsstyrelsen att kontrollera att handlaren kan visa papper på att ålen de säljer är lagligt fångad, säger Karolina Wallin, vid Länsstyrelsens enhet för natur- och viltärenden.

Läs mer