Spring för liv

Oktober är en rosa månad vilket betyder att man ska tänka lite mer på de som drabbas av cancer. Så gör man t ex på Hemsön där man har en årlig insamling till Cancerfonden och ett löpevent. Erlägg med en frivillig startavgift, som oavkortat går till Cancerfonden, och gå/lunka/löp så kort eller långt du vill.

Läs mer