Hur förvaltar vi vår marina miljö?

Hur vet vi att vi skyddar rätt områden och på rätt sätt? HaV har nu tagit fram en metodik för att stärka effektiviteten av det marina skyddet. Den bygger på ett ramverk med vägledande principer, en gemensam struktur och en förändringsteori, som under de senaste åren har utvecklats tillsammans med berörda länsstyrelser.

Läs mer