Undersökning av övergödning i Östersjön

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2018 deltagit i EU-projektet SEABASED (Seabased Measures in Baltic Sea Nutrient Management). Målet med projektet var att minska konsekvenserna av övergödningen i Östersjön. I Finland, Åland och Sverige testades och utvärderades flera olika metoder. Dessa var recirkulation av näringsrikt vatten för bevattning av åkrar, fastbindning av fosfor i havsbotten med hjälp av naturligt, kalkbaserat material (värmebehandlat märgel) och utfiske av spigg för att förbättra rovfiskpopulationer.

Läs mer