Klargjort vem som har undersökningsansvar

I juni hade vi en notis om dumpade tunnor med kvicksilverhaltigt avfall i havet utanför Sundsvall. Det är ett av alla ställen längs våra kuster där det finns dumpat avfall på havsbotten.

Läs mer

Nu har Länsstyrelsen i Västernorrland klargjort vilka som har undersökningsansvar.

Länsstyrelsen bedömer att tre företag är ansvariga för att genomföra fortsatta undersökningar av de tunnor med förorenat industriavfall som finns i havet utanför Medelpadskusten. Det handlar om cirka 23 000 tunnor med avfall från den tidigare PVC-tillverkningen vid Stockviksverken söder om Sundsvall. De innehåller bland annat kvicksilverhaltiga katalysatormassor ingjutna i betong och dumpades på havsbotten på 1950- och 60-talen, i huvudsak i ett område åtta kilometer sydväst om Åstön.

Läs mer