Kvicksilver på botten en fara för Östersjön

Just nu uppmärksammas att 23 000 tunnor med kvicksilverhaltigt avfall helt lagligt dumpandes i havet på 1950- och 60-talet bl a utanför Sundsvall. Det är inte enda fallet. Enligt Regeringen finns det 1 100 förorenade områden i samma riskklass, som de dumpade tunnorna.

Läs mer