Marina skydd i Skåne

Länsstyrelsen Skåne har, enligt ett regeringsuppdrag, tagit fram förslag på nya områden som anses lämpliga för framtida områdesskydd. Förslaget är baserat på dagens kunskapsläge om naturvärden och påverkansfaktorer i Öresund. Inom projektet har även andra åtgärder diskuterats som ett komplement till områdesskydd.

Läs mer