Rapport från räddningstjänstens besök på Hasselö

Maria Malmlöf rapporterar att den 8 juli besökte räddningstjänsten i Västervik Hasselö och informerade och gav handfasta tips om vad man ska tänka på när man bor på ö vad gäller brandskydd och olycksfall. Detta var en av flera större öar som man åkte ut till. Sjöräddningen var också på plats och informerade kort om sin verksamhet.

Det pågår ett unikt samarbete i Kalmar län mellan den kommunala räddningstjänsten, regionens ambulansverksamhet, Kustbevakningen och Sjöräddningen. Man har tänkt igenom och skrivit avtal om ansvarsfrågor och hur man ska agera vid brand och olyckor i skärgården. Man har inventerat och märkt ut de bryggor som man kan angöra säkert så man kan landa utan incidenser.  Räddningstjänsten har också egna dykare som kan göra insatser när det behövs.

Budskapet var att de kommer när det gäller och vet vad som behöver göras, men att som öbo ska man alltid tänka igenom på förväg på hur man kan agera på egen hand och hur man ska agera i akuta situationer för att de inte ska sluta i katastrof. Brandsläckare och brandfilt ska bland annat vara under kontroll och man ska informera sig om var närmaste hjärtstartare finns. Och inte glömma ladda ner 112 appen.

Jörgen och Christian från Räddningstjänsten i Västervik informerar.