Stängt produktionsområde p g a mycket höga bakteriehalter i blåmussla

Senaste analysresultatet av Livsmedelsverket visade på mycket höga bakteriehalter i blåmussla (cirka 5,5 gånger gränsvärdet) i produktionsområdet Lyresund, sydvästra Orust. Livsmedelsverket har därför beslutat att tillsvidare stänga produktionsområdet. Även produktionsområdet Boxviks kile strax norr om Lyresund visade på bakteriehalter över gränsvärdet. Därför finns det skäl att anta att ett stort område är påverkat.

Läs mer