Samverkansprojekt för producentansvar

Upp till 80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

I projektet har deltagarna provat och utvecklat nya former – till exempel djupintervjuer – för samarbete och kunskapsöverföring mellan myndigheter, producenter och andra aktörer för att skapa bättre och effektivare arbetssätt och spelregler. Inom ramen för projektet har också testats insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap från både yrkes- och sportfisket.

– För införandet av producentansvaret innebär det här arbetssättet möjligheter att arbeta mera snabbrörligt och att tillvarata kunskaper och perspektiv hos alla som är inblandade, säger Lisa Bredahl Nerdal vid HaV.

Läs mer