Rapport från medverkan på BALOWIL i Riga 230112-13

BALOWIL är ett samarbete mellan Estland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige med målsättningen att ta
fram en rapport om möjligheter och risker med vindkraftsutbyggnad i Östersjön.
Inom EU-kommissionen och i parlamentet har det fattats en rad beslut med målsättningen att minska
beroendet av rysk energi, gas, olja eller annat.

Läs rapporten från mötet.