Slutrapport Kunskapssök i Grannland

Ta del av resultatet från projektet Kunskapssök i Grannland som Skärgårdarnas Riksförbund har drivit under åren 2018-2022.

Bakgrunden till projektet var att arbetsgruppen för fisket konstaterade att det var dystra framtidsutsikter för det småskaliga kustfisket. Det upplevda regelkrånglet var ett betydande problem för det lilla fiskeföretaget. Det fanns också en uppfattning om att Sverige har en krångligare tillämpning av EUs gemensamma regelverk, och att inte undantag och möjliga tillämpningsutrymmen tagits tillvara, som i andra grannländer, för att skapa en bättre situation för det småskaliga kustnära fisket, ofta bedrivet som binäring.

Läs hela rapporten