SRF jubileum nu i helgen

I helgen har SRF representantskapsmöte med 40-års jubileum. Här nedan följer en löpande sammanfattning av aktiviteter under helgen.

2022-11-11 kl 16:30

Årets representantskapsmöte hölls på Djurönästets Konferens & Spa. Efter incheckning inleddes vistelsen med ett avkopplande besök i spa-anläggningen. Därefter mingel och middag och samvaro under kvällen.

Djurönäset från luften
Grön inomhuspool med poolbar på kortsidan
Blå utomhuspool med 30-gradigt vatten

2022-11-11- kl 22:30

Efter mångas bad och spa väntade middag och samvaro på olika sätt. I morgon väntar spännande aktiviter.

Gemensam middag
Mingel och samvaro efter middagen

2022-11-12 kl 9:30

Efter en överdådig frukost var det så dags för dagens aktiviteter. Efter en gemensam uppstart med en kort presentationsrunda fick SIKO ge en presentation av sin verksamhet. Därefter blev det s k påverkanstorg under förmiddagen.

Konferenslokalen i väntan på alla deltagare
Ämnen för dagens påverkanstorg
Fler ämnen för förmiddagens aktivitet
Lite informativa skrifter om vår verksamhet
Lite presentationsmaterial
Deltagarna börjar samlas

2022-11-12-kl 12:00

Jaha, vad är då påverkanstorg? Det var fem stationer där olika teman diskuteras. Deltagarna minglade mellan stationerna och deltog i diskussionerna.

Station 1.  Våra åtta mål

Hur ska vi uppnå våra åtta mål som vi enades om förra året i strategin 2022–2024? Vilka aktiviteter kan arbetsgrupperna hjälpa till med som passar in under målen? Joar och Lotten från styrelsen ledde denna station.

Station 2. Delaktigheten och kommunikationen till/från medlemsföreningarna

Hur kan vi öka delaktigheten och kommunikationen till/från medlemsföreningarna? Det är en fråga där deltagarna fick komma med input till Bengt från styrelsen.

Station 3. Projekt

Vi har ett pågående projekt om skärgårdsforskning och ett ansökt Erasmusprojekt. Dessa och andra projektideér diskuterades vid denna station med Maggan och Sten-Åke från styrelsen.

Station 4. Arbetsgruppernas arbetssätt

Här var det öppet för synpunkter och förslag till arbetsgruppernas arbetssätt och ekonomi. Deltagarna fick komma till tals med Anetté vår verksamhetsledare.

Station 5. Leader och andra projekt

Att söka Leaderprojekt eller söka projektpengar från andra ställen var deltagarna välkomna att diskutera med Maria och Sune från styrelsen.

Innan lunchpausen blev det en summering av påverkanstorget. Flera olika idéer och förslag kom fram under minglet.

2022-11-12 kl 17:00

Efter lunch fanns lite fri tid för deltagarna. Några passade på att mötas i arbetsgrupperna. Bland annat passade Blåljusgruppen att mötas tillsammans med Jordbruksgruppen och Färjegruppen för att samverka om gemensamma frågeställningar. Valberedningen passade på att intervjua styrelsen inför kommande årsmöte.

En skål för 40-åringen.

Sen kl 15 inleddes 40-års jubileet med en skål för 40-åringen. Därefter följde en samling med minnen, lite bilder och trevliga berättelser och reflexioner över åren med SRF och dess verksamhet och svårigheter.

Kjell berättade lite minnen från sina nästan 40 år som aktiv i SRF med ett bildspel löpande i bakgrunden.
Sune gjorde lite reflexioner om sina år som ordförande
Lennart berättade minnen från sin tid som ledare för Miljö & Energigruppen inom SRF

Sista inslaget innan festmiddagen var ett anförande av Irene, ny ordförande i Hela Sverige ska leva, där hon presenterade organsiationen och hur de arbetar.

Irene presenterade Hela Sverige ska leva

2022-11-12 kl 23:30
Vilken fest det blev. Som väntat blev det god mat i en trerätters middag och dryck efter eget behag. Det var bara att köpa ut dryckesbiljetter efter behov. Mellan rätterna blev det allsång och tal av flera tidigare SRF:are som bjudits in till jubileumet. Även ett par eldskälar avtackades efter många års arbete i SRF. På grund av pandemin kunde det inte ske förrän denna gång.

Kvällens meny
Avtackning av Lennart

Efter middagen tyckte SRFs ledning att det behövdes lite aktivitet efter maten bland deltagarna och satte hela gruppen i rörelse med dans. Det var en Skottsk gruppdans som alla fick möjlighet att uppleva.

Se ett filmklipp från dansen.

Efter all mat och dans blev det mer traditionell samvaro i baren innan kvällen var till ända.

Barhäng med intensiva diskussioner

2022-11-13 kl 10:00

Nästa morgon inleddes, efter en lika överväldigande frukost, med att Eva berättade om det äldre material som finns kvar bl a i hennes dator. Hon menade att det bara är att kontakta henne om man vill återanvända äldre material på något sätt, t ex artiklar ur äldre nummer av Vi Skärgårdsbor.

Eva berättade om det material som finns lagrat

Lotten gjorde en genomgång av vad som finns på SRFs Google drive, och hur man på ett effektivt sätt utnyttjar funktionerna drive. Drive är inte bara en lagringsplats, utan en arbetsplattform med en mängd smarta funktioner.

Lotten visade hur drive fungerar

En annan viktig aktivitet var att ta det traditionella gruppfotot.

Det traditionella gruppfotot. Foto Björn Sjöblom.

Så var det dags för det formella representantskapsmötet. Dagordningen fastställdes. Efter val av mötesfunktionärer mm, presenterade styrelsen frågor som man ville att Rep-skapet skulle ta ställning till.

En viktig fråga är att fastställa ett årshjul, d v s när ska olika aktiviteter ske och vem ska ansvara för att aktiviteterna genomförs. Det gäller t ex när ska rep-skapsmöten hållas, när ska möten med arbetsgrupperna hållas, när ska valberedningen arbeta o s v.

Beslöt att årsmötet hålls digitalt den 19 februari 2023, med förberedande förmöte. Nästa rep-skap hålls 10-12 november 2023.

Förutom de löpande permanenta arbetsgrupperna, som t ex färjegruppen som har regelbundna möten med TrV och Färjerederiet, ska det också kunna skapas arbetsgrupper som fokuserar på en fråga och som är verksam under en kortare tid. I budgeten bör därför finnas pengar tillgängliga för frågor som kommer upp löpande under året.

SRF söker projekt. Just nu har gruppen Hållbar skärgård en ansökan till Erasmus-programmet om att lära oss mer om infrastruktur för miljö och energi.

Styrelsen har en tanke om en Mahognyklubb med tidigare verksamma i SRF som kan hjälpa till att skapa ökad ö-identitet.

En annan tanke är att skapa trivselresor för att besöka olika öar. Det kan t ex vara en arbetsgrupp som arbetar med detta och får medlemsföreningar att bjuda in. Resan ordnas till självkostnadspris med ett bidrag från SRF. Birgitta Källgren tar på sig att försöka ordna detta.

Sune beskrev projektet Hej hemby, som är ett  kommunöverskridande projekt mellan Pajala och Övertorneå kommun med stöd av Region Norrbotten och Sparbanken Nord. Till grund ligger förstudien Attraktiv bostadsmarknad i glesbygden som genomfördes 2019. Projektet arbetar med rådgivning och stöd till fastighetsägare som vill sälja eller hyra ut, och till husletare och nybyggare som vill flytta in.

Handlingplanen för 2023 är påbörjad och många förslag har kommit fram under dessa dagar. Styrelsen återkommer med ett bearbetat utkast till plan senare.

Det finns ett förslag till budget för 2023, som är ganska grov än så länge. Arbetsgrupperna uppmanas att komma med förslag till vad man vill göra under 2023, så att ett detaljerat budgetförslag kan tas fram till årsmötet. Ett sätt att bygga upp en kapitalreserv är att rekrytera fler föreningar till SRF så att mer medlemsavgifter kommer in. Det statliga anslaget kan inte sparas utan måste förbrukas under året, i annat fall måste överskott återbetalas.

Rep-skapet tyckte att påverkanstorget var bra. Styrelsen kommer att sammanställa resultatet av torget och presentera på webplatsen.

Alla medlemsföreningar uppmanas att sammanställa lite text om vad föreningen gjort de senaste åren för att komma med i en skrift om 40-års jubiléet. Styrelsen vill ha dessa texter innan jul.

Kjell från Fiskegruppen tog upp frågan om hållbart småskaligt lokalt fiske som idag inte fungerar. Fiskegruppen undrar om det finns några idéer om hur man ska kunna komma vidare med denna fråga. Anna-Karin berättade om Programråd för biologisk mångfald. Sametinget har fått i uppdrag att titta på frågan och fokuserar på sina frågor, men det finns många andra frågor. Här borde SRF kunna vara med. Här skulle fiskefrågan kunna komma upp.

Nyhetsbrevet som skickas ut publikt läses av väldigt många politiker och tjänstemän på myndigheter och departement. Skriv gärna material som kan inkluderas, så kan nyhetsbrevet komma ut oftare.

Uffe berättade att SIKO har kontakt med ett antal ombud för paketutlämning så att fler paket nu kan levereras ut i skärgården.

Uffe berättade också om ett projekt för att samla in avställda fordon mm.

Mötet avsluades genom avtackning av mötes- och festfixarna, Anette, Björn och Urban.

Anette, Björn och Urban, mötes- och festfixare, avtackades.