En omfattande sjöräddningsövning i Trosa skärgård

Kl 11:05 8:e Oktober 2022: Lennart Ekholm är påväg i sin eka för att dra fisk utanför mandomsprovet vid ön Korpen i Trosa skärgård. Plötsligt faller något ur skyn. Detta var starten på en hel rad av händelser som kom att spelas upp & sysselsätta Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen & Sjöfartsverket.

Läs mer