Lunchcafé – Kunskapssök i grannland

Det sker idag en avveckling inom det småskaliga fisket. Finns det möjligheter att vända utvecklingen? Digitalt samtal 7 september kl. 12.00 – 12.45.

Skärgårdarnas riksförbund har genom SydostLeader genomfört ett projekt med syfte att undersöka hur regelförenklingar kan bidra till att stärka småskaligt yrkesfiske. Projektet har genom enkäter, platsbesök och intervjuer i våra grannländer hämtat exempel på hur enklare regler från myndigheter liksom andra initiativ kan underlätta det småskaliga fiskets överlevnad. I projektet ingår också en samlad beskrivning av det svenska fiskeregelverket sammanställd av SLUA Aqua.

För mer info