Världshavsdagen

Den 8 juni varje år är det Världshavsdagen, vars syfte är att ära, skydda och bevara våra hav! Världshavsdagen är kopplad till de Globala målen, och då särskilt Mål 14, som innebär att vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt.

Havsmiljöinstitutet var i år med och arrangerade ett seminarium som hölls på Baltic Science Sea Center på Skansen och bidrog bland annat med en session om ungas engagemang. Det är möjligt att följa seminariet i efterhand.

Läs mer