Ny lag för att skydda tumlare

Oavsiktlig bifångst är ett av de största hoten mot den akut hotade Östersjötumlaren. För att möta EUs krav om mer information om tumlarens situation och starkare skydd, föreslår Havs- och vattenmyndigheten (HaV) en ny lag. Den ska göra det lättare att registrera hur många tumlare som oavsiktligt fångas i fisket.

Läs mer