Sjömätning

Det finns betydande samhällsvinster av att sjömäta Sveriges grundare vatten med moderna metoder. Cirka 95 procent av Sveriges kustområden är idag mätta med ålderdomliga metoder, huvudsakligen genom lodning för hand. Sjöfartsverket har tillsammans med Lantmäteriet och SGU lämnat en hemställan till regeringen för finansiering och kartläggning av grunda vatten.

Kostnaden bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor under en treårsperiod med ett första steg som omfattar en fördjupad samhällsekonomisk bedömning.

Läs mer