Nya strandskyddet införs 1 juli 2022

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

– Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som vi skärper strandskyddet i tätbebyggda områden där många vill bygga, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen tillsätter även en utredning som ska se över de areella näringarnas nuvarande undantag från strandskyddet. Utredningens syfte är att säkerställa att undantaget tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som råder för olika företagare inom de areella näringarna.

Föreslagna lagändringar i propositionen träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022. Utredningen om de areella näringarnas undantag från strandskyddet redovisas senast den 31 december 2023.

Läs mer