Befarade kapacitetsproblem

På färjor på västkusten minskas antalet bilar. Av säkerhetsskäl minskar Färjerederiet antal filer från tre till två.
Läs mer

I Stockholms skärgård har Vaxholmsbolaget minskat transportkapaciteten. Ornö, Utö och flera andra öar i Stockholms södra skärgård riskerar att få stora problem med godstransporterna i sommar efter att Waxholmsbolaget minskat sin transportkapacitet. 
Läs mer