Östersjöfiskets historia

När började man fiska strömming och torsk längs med ostkusten och vilken roll spelade fisket för utveckling av handel, städer och för livsmedelsförsörjning? Hur ser fiskets historia ut i relation till den situation vi har idag, med vikande populationer av både torsk och strömming?

Välkommen till ett seminarium som benar ut dessa frågor.

Läs mer