Regeringen måste ta ansvar för att Hjälmaren och Mälaren ska klara klimatförändringarna

ituationen med förändrade vattennivåer i Hjälmaren och Mälaren är så oroväckande att regeringen behöver agera.
Det är budskapet i ett brev som de fem landshövdingarna i de län som har stränder i sjöarna har lämnat till miljödepartementet.

– Händelserna i Tyskland under sommaren 2021 ger exempel på hur allvarligt läget kan bli vid väderförhållanden som väntas bli vanligare. I Mälaren uppmättes i december 2000 det högsta vattenståndet under reglerad tid sedan 1940-talet. I Hjälmaren blev flera invallningar genombrutna och ytterligare ett antal var nära brott, heter det i skrivelsen.

Läs mer