Delar av Vinön ska anslutas till kommunalt VA

Länsstyrelsen har fattat beslut om delar av Vinön ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Området som berörs sträcker sig längs med åsen som går i nordsydlig riktning över ön och innefattar också det planlagda området på den norra delen av ön. Syftet är att säkra försörjningen av dricksvatten och avloppsrening.

Läs mer