Framtidens hållbara båtliv – en nationell båtmiljökonferens 2021

Svenska Båtunionen arrangerar tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten och Havsmiljöinstitutet årets nationella båtmiljökonferens – Framtidens hållbara båtliv 2021!
Båtlivet i Sverige frodas och pandemin har lett till att ännu fler längtar till havet och vågornas skvalp. Med ett av världens största och ökande båtbestånd gynnas båtlivet i Sverige, men ett ökat båtliv innebär också större påfrestningar på vår gemensamma natur och miljö.
Konferensen kommer att äga rum på Marstrands Havshotell 26-27 oktober 2021. Samarbetspartners till konferensen är Sweboat, Skärgårdsstiftelsen och Länsstyrelsen Västra Götaland.