Möteslänk arbetsgruppsmöte och Lekplats för gädda restaureras

Det blev fel på länken i nyhetsbrevet i september. Ny länk Minnesanteckningar möte med arbetsgruppsledare

Passa även på att läsa om gäddornas lekplats nedan.

Under vecka 36 kommer Tuviken i Fide socken på Gotland att restaureras. Historiskt sett har Tuviken varit ett viktigt lekområde för rovfisk, i synnerhet gädda. På senare tid har dock Tuviken vuxit igen och ombildats till våtmark.

– Den inre delen av Tuviken hade så sent som för 60 år sedan en stor vattenspegel. Idag är den nästan helt igenvuxen och kontakten mellan Östersjön och Tuviken har näst intill upphört, säger Daniel Nygren, fiskevårdshandläggare vid Miljö- och vattenenheten.

Läs mer