Oden vid Nordpolen för 10:e gången

Den 16 augusti kom den svenska isbrytaren Oden fram till Nordpolen för tionde gången. Det första besöket gjordes 1991 då Oden var det första icke-atomdrivna fartyget som nådde Nordpolen tillsammans med den tyska forskningsisbrytaren Polarstern.

Odens rutt tilll och från Nordpolen

Besöket på Nordpolen sker inom forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey som startade den 25 juli. Under expeditionen undersöker forskarna det marina ekosystemet mellan Grönland och Nordpolen med ett ambitiöst provtagningsprogram för hydrografiska, kemiska och biologiska parametrar.

Innan Oden går vidare till nästa station görs ofta en isrekognisering med helikoptern. Att undersöka och dokumentera isförhållandena framför Oden är ett mycket viktigt hjälpmedel för att hitta den lättaste och enklaste vägen genom isen. Det sparar både fartygsbränsle och tid.

Helikoptern flyger upp till 20 nautiska mil framför fartyget och spåret efter helikopterns transponder (AIS) kan sedan följas i Odens radaranläggning. Samtidigt skissar en erfaren styrman eller kapten upp hur isen ser ut längs vägen, flakens storlek och position, öppna vattenytor och till exempel fält av krossad is.

Tillsammans med AIS-spåret och skisserna kan sedan styrman välja bästa vägen även om isdriften självklart kan ändra förhållandena. De dagar då isrekognisering inte kan genomföras, till exempel på grund av dåliga siktförhållanden, så går ofta Odens snitthastighet ner.

Läs mer