Coronaturism

Många har tagit möjligheten att besköka våra skärgårdsområden under den pågående pandemin. Även på den finska sidan har fått en coronaturism. I Finland finns dessutom en skärgårdslag, sen hela 40 år och som nu är i behov att ses över för att möta framtidens skärgård.

Läs mer