Klart för att bredda farleden

Sjöfartsverket har fått tillstånd att bredda farleden till Strömstad genom att spränga och muddra i sundet mellan öarna Holmen Grå och Flatskär. Syftet är ökad tillgänglighet och säkerhet.

För drygt ett år sedan lämnade Sjöfartsverket in ansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Och nu har dom fallit. Sjöfartsverket kan planera för  sprängning och muddring av grundet Bulthålan. Åtgärderna syftar till att öka bredden från cirka 125 meter till cirka 200 meter i denna passage av farleden till Strömstad. Grundet har i dag ett djup om 3,5 meter muddras till ett minsta djup om 10,1 meter.

Läs mer