Vanliga frågor om miljön i Västerhavet

Det finns informationscentralen för våra svenska vatten, Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Just när det gäller Västerhavet har Informationcentralen hos Länsstyrelsen i Västra Götaland sammanställt en sida med vanliga frågor om miljön i Västerhavet och ger också svar på frågorna.

Här kan man läsa mer om det man kan att äta vilda blåmusslor, hur algblomning uppstår och vad mareld och hur man själv kan testa om man hittat mareld mm.

Läs mer