Resursfisk – ett projekt inom blå näringar för att ta tillvara bortvalda fiskarter

Det finns flera fiskarter som normalt inte används som livsmedel men utgör mycket bra råvara för livsmedel. Det har projektet Resursfisk nu visat, där man utvecklat braxenfärs som nu används i offentliga kök och restauranger.

Läs mer